Hlavní menu

Autoškola

« zpět Druhy výcviku » Jednotlivé skupiny řidičských oprávnění »

Organizace výuky, výcviku a zkoušek

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Teoretická výuka probíhá formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

Jedna výuková a výcviková hodina = 45 minut

Předměty teoretické výuky:

  1. předpisy o provozu vozidel
  2. ovládání a údržba vozidla
  3. teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  4. zdravotnická příprava

Praktický výcvik

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Předměty praktického výcviku:

  1. řízení vozidla,
  2. praktická údržba vozidla
  3. zdravotnická příprava

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou „Žádost o řidičské oprávnění“ a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Posudek je součástí žádosti.

Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.

Dále je třeba před zahájením kursu uhradit kursovné nebo přiměřenou zálohu.

Délka kurzu

Délka kursu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku.

Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 1 – 2 měsíce. Ostatní kurzy od 14 dnů do 2 měsíců. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit.

Ukončení kurzu

Váš výcvik můžeme ukončit poté, kdy absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální, proto Vám nic nebrání domluvit si s autoškolou ještě další potřebný počet hodin, abyste se k závěrečné zkoušce cítili perfektně připraveni.
pix 2024 © Bagry-nd náhradní díly a poradenský servis       webdesign
pix Protected by reCAPTCHA: Privacy policy, Terms of service